Bilimkent Anaokulu Proje Tabanlı Eğitim Yaklaşımı

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje Tabanlı Öğrenme; bireysel ya da grup içinde sorumluluk alarak öğrencilerin bir konu üzerinde işbirliğine dayalı olarak ve kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya, öğretmenin ise çalışmalarda öğrencilere rehber rolünde olduğu, araştırma sonunda ürünlerle veya sunumlarla sonuçlanan, yani öğrencilerin ileri düzeydeki bilişsel becerilerini ortaya çıkaran ve öğrencilerin kendilerini kendi öğrenmelerinden sorumlu tutan bir yaklaşımdır.

Proje Tabanlı Öğrenme Nedir?

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin somut bir şeyler üretmek amacıyla tek başlarına ya da küçük gruplar halinde gerçek yaşam konuları ya da problemlerini derinliğine incelemek için uzun süre çalışmaları temeline dayanan bir öğrenme yaklaşımıdır. Buna göre bir proje tabanlı öğrenme etkinliği dört temel öğeyi içermektedir. Bunlar; geniş bir zaman, işbirliği, inceleme ya da araştırma ve bir görevle ilgili performans ya da gösteridir. Proje nedir? Proje; tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya ve kurgulamaya dayalı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın en büyük özelliği öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir öğrenmeyi savunur.

Proje Tabanlı Yaklaşımın Yararları

 • Proje tabanlı öğrenme; öğrencilerin veri analizi, problem çözme, karar verme vb. özelliklerini de içeren üst düzey bilişsel becerilerini geliştirir.
 • Fiziksel ve sosyal çevrelerine karşı sorumluluk duygularının artmasını sağlar.
 • Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.
 • Seçilen araştırma alanın çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.
 • Öğrencilerin yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
 • Kendi başlarına, bağımsız düşünme çalışma ve başarma cesaretini sağlar.
 • Eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
 • Problem çözme tekniklerini, bilimse yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
 • Kendilerine güvenini arttırır.
 • Yaratıcılığa özendirir.
 • Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
 • Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
 • Öğrenciler bazı konuların ‘’ne’’ve ‘’niçin’’ini daha iyi görebilir.
 • Başarma duygusunu arttırır.
 • Kendi başlarına karar almayı öğretir.
 • Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılım sağlar.
 • Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.

Proje Tabanlı Yaklaşımın Kullandığı Yöntemler

 • İşbirliğine dayalı öğrenme.
 • Problem çözme becerileri.
 • Araştırma yoluyla öğrenme stratejisi.
 • Probleme dayalı öğrenme.
 • Çoklu zeka kuramı.

Proje Tabanlı Yaklaşımın Özellikleri

 • Öğrenciler proje kapsamını ve niteliğini seçme özgürlüğüne sahiptirler.
 • Öğretmen öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir rol oynar. Etkinlikleri düzenler, kaynak sağlar ve yol gösterici önerilerde bulunur.
 • Öğrenciler bilgi toplar, çözümler, keşfeder ve sonuçları raporlaştırır.
 • Projeler, öğrencileri ilgilendiren gerçek dünya sorunlarını ele almaktadır.
 • Öğrenciler proje çalışmaları içinde çoklu bilgi kaynaklarından yararlanırlar.
 • Projeler anlamlı bir zaman dilimine yayılabilir.
 • Öğrenciler proje çalışmalarında birçok bilim alanından yararlanırlar.
 • Proje çalışması bireysel ya da gruplar biçiminde düzenlenebilir

Proje Tabanlı Yaklaşımda Öğretmen Ve Öğrencinin Rolleri

  Öğretmenin Rolleri
 • Rehber (Yönlendirici)
 • Cesaretlendirici, Grup dinamiğini sağlayan.
 • Teknik araçları kullanabilme.
 • Planlayıcı.
 • Araştırma ve çalışma becerisi.
 • Değerlendirme becerileri
 • Öğrencinin Rolleri
 • Rehber (Yönlendirici)
 • Araştırma ve çalışma becerisi.
 • Grup çalışması yapabilme becerisi.
 • Karar verme becerisi.
 • Değerlendirme becerisi.
 • Sorumluluk.

Çalışma Saatlerimiz

Karabağlarda Anaokulu Çalışma SaatleriKURUMUMUZ 07:00 – 19:00 SAATLERİ ARASINDA AÇIKTIR

Hakkımızda

Bilim kent Anaokulu, gelişen dünyanın gerekli kıldığı donanıma sahip, yenilikçi, çalışkan, araştırmacı paylaşımcı, girişimci, çevresini fark edebilen, sorgulamayı bilen, kendisiyle ve yaşadığı toplumla barışık, yaratıcılığı gelişmiş kişilikli nesillerin yetişmesini hedeflemiştir……

Servis Hizmetimiz

Servis hizmetimiz, profesyonel okul servisi anlayışıyla servis araçlarımız çocukların güvenliği için tüm donanımlara sahip olup deneyimli hostesler eşliğinde hizmet vermektedir. Servis şoförlerimiz ve hosteslerimiz akademimizce pedagojik eğitimden geçmiş, sürücülerimiz SRC belgesine sahiptirler. Okul servislerimiz, ’’Milli Eğitim Bakanlığı Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’’ ile belirlenen standartlar çerçevesinde hizmet vermektedir.

Güvenlik

BilimKent Anaokulu, çocuklarımızın güvenliğine verdiği önem ile de iddialıdır. Öğrencilerin bulunduğu sınıf ortamları ve koridorlardaki bölümlerdeki sivri, keskin köşe ve yüzeyler, onlara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Güvenlik önlemlerimiz bahçe kapısından başlar, çocuğunuzu teslim aldığınız zamana kadar titizlikle sürer. Okul Personeli tarafından tanınmayan kişiler veya bize hakkında bilgi vermediğiniz yakınlarınız, öğrencilerimizin bulunduğu bölümlere kabul edilmez. Çocuklarınız, sizden teyit alınmadıkça diğer yakınlarınıza teslim edilmez. Kurumumuz, bahçe ve okul içi Kamera Sistemi ile 24 saat koruma altındadır.